fbpx

Ühekorraplasti direktiiv ja ringmajandust toetavad lahendused

Korduskasutuslahendused ja -süsteemid muutuvad tasapisi taas loomulikuks elu osaks. Osalt tänu üleeuroopaliselt kokkulepitud suundadele ja teisalt ettevõtjate järjest vastustustundlikumale majandamisele ning ressursside väärtustamisele ja ringmajandust toetavate põhimõtete rakendamisele.

Selleks, et julgustada ka Eesti ettevõtjaid looma korduskasutuslahendusi panime kokku ülevaate ühekorraplasti direktiivist koos näidetega ringmajandust toetavatest lahendustest.

Ülevaade on leitav järgnevate linkide alt:

Ühekorraplasti direktiiv ja ringmajandust toetavad lahendused koos Teeme Ära poliitika kujundamise soovitustega

Ühekorraplasti direktiiv ja ringmajandust toetavad lahendused näidetega

Eestikeelse ülevaade on koostatud järgnevate dokumentide põhjal:

  • Reusable solutions, Rethink Plastic alliance ja Break Free From Plastic liikumine
  • Moving away from single-use, Rethink Plastic alliance ja Break Free From Plastic liikumine
  • Reuse Rethinking Packaging, The Ellen MacArthur Foundation

Ülevaate valmimist toetas Rethink Plastic alliance.

Küsimuste ja kommentaaride korral kontakteeruda info@letsdoitfoundation.org
Käesolev dokument ei anna ülevaadet kõigist direktiiviga kaasnevatest muudatustest detailselt, vaid keskendub korduskasutussüsteemide arenduse võimalustele.

Liitu uudiskirjaga

Liitu meie kord kvartalis ilmuva ingliskeelse uudiskirjaga.