Uudised

Allikas: keskkonnaministeerium

Valmis uuring! Verstapost Eesti ringmajanduse teekonnal

27.10.2021

2020-21 kaardistati Eesti ringmajanduse hetkeolukorda. Selle tulemusena valmis uuring, mille eesmärk oli osutada prioriteetsed suunad, võimalused ja takistused, mis on üheks sisendiks ringmajanduse arengudokumendi loomisel. Arengudokument määratleb Eesti ringmajanduse eesmärkide suuna ja raamistiku. Selle alusel koostatakse nende elluviimiseks tegevuskava koos konkreetsete meetmete, tegevuste ja tähtaegadega.  Hetkeolukorra kaardistuse lõpparuandes kajastatud valdkonnad on ehitus, plast, tekstiil, puit, toit ja teenindus. […]

Pilt: Marika Talpas-Taltsepp Photography

Ajust, emotsioonidest ja igaühe mõtlemis­võimest

26.10.2021

Siit tuleb nüüd pikem jutt. Tulevikuprognoosid keskkonnateemadel näitavad, et oleme alles kriiside ajastu alguses ja ka praegune olukord ei ole pigem mööduv nähtus, vaid võimalik, et tulevane normaalsus. Sellega seoses tahtsin pikemalt kirjutada ajust ja emotsioonidest ja igaühe mõtlemisvõimest. Tuginen peamiselt ajuteadlaste ja psühholoogide teadmistele. Inimese aju on imeline – me oleme võimelised lahti seletama […]

Erakondade ringmajanduse ja jäätmevaldkonna lubadused 2021 KOV valimistel

15.10.2021

Valimisprogrammides pööratakse jäätmete liigiti kogumise kõrval liiga vähe tähelepanu jäätmetekke vähendamisele. Ometi näitab Euroopa praktika, et kõige edukamad omavalitsused vähendavad jäätmeteket terviklikult mitme meetme kaudu: ühtaegu parandades jäätmete liigiti kogumise võimet ja toetades korduskasutust.

Eesti on üks ambitsioonika­maid Euroopa riike ühekordse plasti direktiivi ülevõtmises

1.07.2021

Euroopa juhtivad keskkonnaorganisatsioonid avaldasid täna raporti ühekordse plasti direktiivi ülevõtmise olukorrast liikmesriikides. Eesti on seal välja toodud kui üks eesrindlikemaid. Raport näitab, et vähesed riigid (nimelt Eesti, Prantsusmaa, Kreeka, Iirimaa, Sloveenia ja Rootsi) on näidanud tahet kasutada kogu ühekordse plasti direktiivi potentsiaali, et loobuda ühekorraplastist ja tõepoolest vältida plastreostuse teket. Enim saavutanud riigid on rakendanud meetmeid, […]

PRESSITEADE: Ühekorraplastist põhjustatud reostus — milline on olukord Euroopas?

1.07.2021

Viimased andmed näitavad, et riikides üle kogu Euroopa on nii edusamme kui ka ebaõnnestumisi ning et probleemiga võitlemiseks tekib järjest rohkem algatusi. Brüssel, 1. juuli 2021  Täna avaldasid ühendus Rethink Plastic ja liikumine Break Free From Plastic kaks raportit: hinnangu EL riikide poliitilistele meetmetele, loobumaks ühekorraplastist, ning raporti parimate tavadega, mis pakuvad alternatiive ja lahendusi […]

PRESSITEADE: Eestis tähistatakse esimest korda korduskasutus­päeva

16.06.2021

Korduskasutuspäev on ülemaailmne teadlikkuse tõstmise päev, mille eesmärgiks on propageerida korduskasutuse eelistamist ning ühekordse plasti kasutamise vähendamist. Korduskasutamine on ringmajanduse üks aluspõhimõtteid, mis tagab asjade võimalikult pika eluaea ja eesmärgipärase kasutamise. Ei ole ju mõistlik, et materjal, mis püsib looduses 300 aastat, on oma parimas kvaliteedis kasutuses vaid ühe korra. Ainuüksi Eestis tekib aastas üle […]

38 olulist soovitust kohalikele omavalitsustele

13.06.2021

Teadlaste ja 15 keskkonna- ning ja kestliku arenguga tegeleva organisatsiooni koostöös on loodud 38 olulist soovitust kohalikele omavalitsustele parema elukeskkonna tagamiseks. Soovitused aitavad omavalitsustel täita üleilmseid kestliku arengu keskkonnaeesmärke ja Eesti 2035 strateegilisi sihte. Teeme Ära SA poolsed soovitused on leitavad ringmajanduse valdkonna alt. Koondatud 38 soovitust jagunevad kestliku arengu eesmärkide lõikes järgnevalt: Soovitused puudutavad […]

Kuhu viia kodus üle jäänud asjad?

14.04.2021

Autor:  Susanne Ennok. “Minu nimi on Susanne Ennok ja olen väikestviisi keskkonnapäästja. Olen juba aastaid tundnud, et iga inimese panus loeb ja seetõttu juba 15-aastasest saati olen ära öelnud kõikidele kilekottidele ja edasi andnud kõik kasutamiskõlbulikud asjad. Iga aastaga tunnen aga järjest rohkem, et vähem keskkonna arvelt tarbimine on mulle südamelähedane ja sellest on ka […]

Ettevõtete toetusavaldus kordus­kasutusele

12.04.2021

Kõigile otsustajatele kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil Ettevõtted üle Euroopa, kes on selle pöördumise allkirjastanud, soovivad kestliku tuleviku nimel otsusetegijatelt ambitsioonikamaid samme, mis toetaks ettevõtlust, mis arendab ringmajandust toetavat, jäätmeteta ja toksiliste ainete vaba majandusmudelit. Soovime pakkuda korduskasutustooteid ja -teenuseid asendamaks ühekorraplasti näiteks: täitelahenduste näol (toidule, joogile ja puhastusvahenditele); korduskasutustopsidega ja toidukarpidega; e-kaubanduse ja tarneahela […]

‘Refill Day’ e korduskasutus­päev

2.04.2021

Refill Day on kogu maailmas aset leidev kampaania üldsuse teadlikkuse tõstmiseks, et toetada ühekordse kasutamise asemel korduskasutust ja ennetada plastireostust. Seda üleilmset koalitsiooni aktivistidest, vabaühendustest ja ettevõtetest ühendab ühine nägemus maailmast, kus kõik saavad süüa, juua ja ostelda ilma, et tekiks mõttetut plastikut.  Refill Day e Korduskasutuspäev – 16 juuni –  on üleskutse kõigile üksikisikutele, […]