Uudised

Biojäätmete kompostimise juhised nüüd eesti keeles!

2.03.2023

  Biolagunevate jäätmete eraldi kogumine on kohustuslik alates 1. jaanuarist 2024. Valmistumiseks on jäänud vaid kümme kuud! Analüüs näitab, et ainus võimalus, kuidas täita 2030. aastaks seatud 65% taaskasutuse nõuet, on eraldi kogumise ukselt-uksele-lahendused. Selliste lahendustega on juba praegu Euroopas hulganisti edulugusid. Oluline on näha, et üksnes järjekordse lisaprügikastiga olukorda ei lahenda, vaid vaja on […]

Kiel sai Zero Waste’i linnaks!

1.03.2023

Veebruari viimastel päevadel saime rõõmusõnumi, et Kielist on saanud esimese linnana Saksamaal ametlikult Zero Waste’i linn. Kiel alustas Zero Waste’i linnaks pürgimist 2021. aasta mais. Enne seda aga töötati 2019.–2020. aastal Wuppertali instituudi toel ja koostöös enam kui 450 Kieli elanikuga välja 270-leheküljeline zero waste’i kontseptsioon, milles Kielis on rakendatud üle saja jäätmetekke vältimise meetme. […]

Tekstiili­valdkonna ringsete ärimudelite koolitus tuleb märtsis

16.01.2023

Teeme Ära SA koos rahvusvaheliselt tunnustatud muutuse juhtimise tööriista ja disainimeetodiga CIRCO kutsub koolitusprogrammi tekstiilisektoris tegutsevatele ettevõtetele, et aidata arendada ringseid tooteid ja teenuseid. See on nii innovatsiooni kui ka muutuste juhtimise programm, kuhu on oodatud juhtkonna liikmed, toote- ja teenusedisainerid ja arendusjuhid. Programmi kestel – tuvastame võimalusi tekstiile kestlikult enda äris kasutada moel, mis […]

30. märts on nüüd zero waste’i päev

19.12.2022

Oleme meeldivalt üllatunud, et Ühinenud Rahvaste Organisatsioon kuulutas 30. märtsi rahvusvaheliseks zero waste’i (e jäätmeteta majandamise) päevaks. See aitab veelgi enam teadvustada vajadust ringmajandusele üle minna.   Oma päev on üks samm lähemale ka sellele, et jäätmeteta majandamist ei peetaks enam üksnes elustiilivalikuks, vaid see on tõesti tööriist, mis aitab kogu ilmal jõuda kestliku ja toimepideva […]

Teeme Ära Sihtasutus võtab tööle juhatuse liikme

6.12.2022

Teeme Ära Sihtasutus võtab tööle JUHATUSE LIIKME, kes vastutab organisatsiooni igapäevase juhtimise ja arendamise eest. Kandidaadilt ootame: head administreerimis- ja läbirääkimisoskust; tasakaalukust, usaldusväärsust ja iseseisvust; teadmisi organisatsiooni juhtimisest ja majandamisest; väga head eesti ja head inglise keele oskust. Pakume: vastutusrikast, eneseteostust ja palju suhtlemist pakkuvat tööd; koostööd oma ala hiilgavamate ekspertidega nii Eestis kui Euroopas; […]

Vähendame jäätmeteket! Esitasime koos 50 organi­satsiooniga toetuskirja ambitsioonikaks seadusloomeks

18.11.2022

30. novembril on Euroopa Komisjon planeerinud avaldada oma seisukohad uuele pakendi- ja pakendijäätmete määrusele. Üle Euroopa on määruse lekitatud tekst juba viimaseid nädalaid tekitanud palju kõneainet nii keskkonnaorganisatsioonide kui ka pakenditootjate seas. Kuivõrd määrus toetab selgelt korduskasutust kui pakendijäätmete vähendamise mõjusaimat meedet, on komisjon saanud ulatuslikult vastulauseid tööstuselt, kes leiab, et nende senine suund parandada […]

Ringsed ärimudelid Eesti tekstiilisektoris 

16.11.2022

Teeme Ära SA koos rahvusvaheliselt tunnustatud muutuse juhtimise tööriista ja disainimeetodiga CIRCO kuulutab välja koolitusprogrammi tekstiilisektoris tegutsevatele ettevõtetele, et aidata arendada ringseid tooteid ja teenuseid. See on nii innovatsiooni kui ka muutuste juhtimise programm, kuhu on oodatud juhtkonna liikmed, toote- ja teenusedisainerid ja arendusjuhid. Programmi raames tuvastame võimalusi tekstiile kestlikult enda äris kasutada moel, mis […]

Biojäätmete kohapeal kompostimine annab parima tulemuse

14.11.2022

Biolagunevate jäätmete eraldi kogumine on kohustuslik alates 1. jaanuarist 2024. Analüüs näitab, et ainus võimalus, kuidas täita 2030. aastaks seatud 65% taaskasutuse nõuet, on eraldi kogumise ukselt-uksele-lahendused. Selliste lahendustega on juba praegu Euroopas hulganisti edulugusid. Oluline on näha, et üksnes järjekordse lisaprügikastiga olukorda ei lahenda, vaid vaja on süsteemset muutust. Selleks, kuidas seda ellu viia, […]

Kuidas jäätmete vähendamine kliimakriisi vastu aitab

8.11.2022

Oktoobris ilmus GAIA raport „Null jäätmeid, null heidet“, mis annab selge ja ajakohaseima tõendi, et jäätmeteta majandamine on tõhus relv kliimakriisi vastu võitlemisel mitmel moel. Nimelt aitab see toimepidevust tõsta, töökohti luua ja kohalikul majandusel edeneda. Kokkuvõte Kliimakriisi süvenedes tuleb igas valdkonnas võtta meetmeid, et vähendada nii kasvuhoonegaaside heidet kui ka kohaneda kiire kliimamuutusega. Jäätmevaldkond […]

Kolm ettepanekut ambitsioonika planeedisõbra valimis­programmi­

31.10.2022

Teeme Ära sihtasutus pöördub kõigi erakondade, aga ka kõigi valijate poole. Järgmistel kuudel ja nädalatel seisavad ees tulised arutelud selle üle, mis on Eestile hea. Eestile on hea aga kõik, mis on meie planeedile hea – sest elamiskõlbmatuks muutuva keskkonnaga Maal varitsevad meid kõiki tõsised ohud, alustades negatiivsetest mõjudest meie tervisele, lõpetades väga erisuguste julgeolekuohtudega. […]