Uudised

Avalda Ukrainale toetust ÜRO keskkonna­assambleel

28.02.2022

Lisa oma organisatsiooni nimi SIIA Tänasest (28.02) kuni kolmapäevani (2.03) kohtuvad Nairobis, Keenias kõikide ÜRO riikide esindajad maailma keskkonnaassambleel (UNEA). Selle kohtumise raames on Teeme Ära SA agendas olulisimal kohal olnud toetada ambitsioonikat ja õiguslikult siduvat plastilepet (Global Plastic Treaty). See viiks meid lähemale maailmale, kus välditakse ülemäärase plasti tootmist ning selle sattumist loodusesse. Kuid […]

Eesti otsus aitab oluliselt vähendada plastpakendite raiskamist – tükk on selgem kui tonn!

30.12.2021

Euroopa Liidu riigid leppisid 2019. aastal kokku, et 2026. aastaks vähendame oluliselt ühekordsete plastpakendite kasutust. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon ja keskkonnaminister teatasid enne jõule, et Eesti toetab plaani vähendada ühekordsete plastpakendite konkreetset arvu, mitte lihtsalt plasti mahtu. Esmapilgul bürokraatlikul otsusel on väga oluline ja positiivne sisu, mis vähendab tulevikus reaalselt plastprügi tootmist ning puudutab […]

Esimene üle-riigline korduskasutus­süsteem võib sündida Eestis

6.12.2021

Kordukasutuspakendite, oma pakendi täitmise ja pakendivabalt poodlemise võimalused on laienemas kõikjal Euroopa Liidus. Eesti võib saada aga esimeseks riigiks, kus korduskasutussüsteem toimib üleriigilselt. See tähendab, et pakendite kogumise, pesemise ja korduskasutamise ringlus saaks kättesaadavaks kõigile inimestele ning äridele.  Suletud süsteemidena esineb korduskasutust nii Eestis kui ka maailmas. Eestis on juba ligi kümmekond ettevõtet, kes pakuvad […]

Allikas: keskkonnaministeerium

Valmis uuring! Verstapost Eesti ringmajanduse teekonnal

27.10.2021

2020-21 kaardistati Eesti ringmajanduse hetkeolukorda. Selle tulemusena valmis uuring, mille eesmärk oli osutada prioriteetsed suunad, võimalused ja takistused, mis on üheks sisendiks ringmajanduse arengudokumendi loomisel. Arengudokument määratleb Eesti ringmajanduse eesmärkide suuna ja raamistiku. Selle alusel koostatakse nende elluviimiseks tegevuskava koos konkreetsete meetmete, tegevuste ja tähtaegadega.  Hetkeolukorra kaardistuse lõpparuandes kajastatud valdkonnad on ehitus, plast, tekstiil, puit, toit ja teenindus. […]

Pilt: Marika Talpas-Taltsepp Photography

Ajust, emotsioonidest ja igaühe mõtlemis­võimest

26.10.2021

Siit tuleb nüüd pikem jutt. Tulevikuprognoosid keskkonnateemadel näitavad, et oleme alles kriiside ajastu alguses ja ka praegune olukord ei ole pigem mööduv nähtus, vaid võimalik, et tulevane normaalsus. Sellega seoses tahtsin pikemalt kirjutada ajust ja emotsioonidest ja igaühe mõtlemisvõimest. Tuginen peamiselt ajuteadlaste ja psühholoogide teadmistele. Inimese aju on imeline – me oleme võimelised lahti seletama […]

Erakondade ringmajanduse ja jäätmevaldkonna lubadused 2021 KOV valimistel

15.10.2021

Valimisprogrammides pööratakse jäätmete liigiti kogumise kõrval liiga vähe tähelepanu jäätmetekke vähendamisele. Ometi näitab Euroopa praktika, et kõige edukamad omavalitsused vähendavad jäätmeteket terviklikult mitme meetme kaudu: ühtaegu parandades jäätmete liigiti kogumise võimet ja toetades korduskasutust.

Eesti on üks ambitsioonika­maid Euroopa riike ühekordse plasti direktiivi ülevõtmises

1.07.2021

Euroopa juhtivad keskkonnaorganisatsioonid avaldasid täna raporti ühekordse plasti direktiivi ülevõtmise olukorrast liikmesriikides. Eesti on seal välja toodud kui üks eesrindlikemaid. Raport näitab, et vähesed riigid (nimelt Eesti, Prantsusmaa, Kreeka, Iirimaa, Sloveenia ja Rootsi) on näidanud tahet kasutada kogu ühekordse plasti direktiivi potentsiaali, et loobuda ühekorraplastist ja tõepoolest vältida plastreostuse teket. Enim saavutanud riigid on rakendanud meetmeid, […]

PRESSITEADE: Ühekorraplastist põhjustatud reostus — milline on olukord Euroopas?

1.07.2021

Viimased andmed näitavad, et riikides üle kogu Euroopa on nii edusamme kui ka ebaõnnestumisi ning et probleemiga võitlemiseks tekib järjest rohkem algatusi. Brüssel, 1. juuli 2021  Täna avaldasid ühendus Rethink Plastic ja liikumine Break Free From Plastic kaks raportit: hinnangu EL riikide poliitilistele meetmetele, loobumaks ühekorraplastist, ning raporti parimate tavadega, mis pakuvad alternatiive ja lahendusi […]

PRESSITEADE: Eestis tähistatakse esimest korda korduskasutus­päeva

16.06.2021

Korduskasutuspäev on ülemaailmne teadlikkuse tõstmise päev, mille eesmärgiks on propageerida korduskasutuse eelistamist ning ühekordse plasti kasutamise vähendamist. Korduskasutamine on ringmajanduse üks aluspõhimõtteid, mis tagab asjade võimalikult pika eluaea ja eesmärgipärase kasutamise. Ei ole ju mõistlik, et materjal, mis püsib looduses 300 aastat, on oma parimas kvaliteedis kasutuses vaid ühe korra. Ainuüksi Eestis tekib aastas üle […]

38 olulist soovitust kohalikele omavalitsustele

13.06.2021

Teadlaste ja 15 keskkonna- ning ja kestliku arenguga tegeleva organisatsiooni koostöös on loodud 38 olulist soovitust kohalikele omavalitsustele parema elukeskkonna tagamiseks. Soovitused aitavad omavalitsustel täita üleilmseid kestliku arengu keskkonnaeesmärke ja Eesti 2035 strateegilisi sihte. Teeme Ära SA poolsed soovitused on leitavad ringmajanduse valdkonna alt. Koondatud 38 soovitust jagunevad kestliku arengu eesmärkide lõikes järgnevalt: Soovitused puudutavad […]