fbpx

Uudised

Kompostitavad või biolagunevad prügikotid

19.06.2023

On tungivalt soovitatav, et linnad teeksid kompostitavate/biolagunevate prügikottide kasutamise toidujäätmete kogumisel kohustuslikuks. Et tagada kompostimiseks kogutud biojäätmete kvaliteet ja vähendada kilekotijääkidest põhjustatud saastet, peavad eraldi kasutatavad (kui prügikasti pole) või prügikastidesse pandavad kotid olema biolagunevad. Kotid peavad vastama ELi standardile EN-13432, millega kehtestatakse nõuded kompostitavatele kottidele. Kompostitavad kotid on valmistatud kontrollitud kompostimistingimustes lagunemiseks. Standardi EN-13432 […]

Biojäätmete kogumine on kestlik ka tihedalt asustatud piirkondades

12.06.2023

Ligi 1,4 miljoni elanikuga Milano Itaalias on Euroopa suurim linn, mille kogu elanikkond osaleb toidujäätmete kogumises, kogudes inimese kohta 105 kg toidujäätmeid aastas (2019). Arvestades, et aastas tekib elaniku kohta umbes 120 kg toidujäätmeid, suudab linn koguda kokku 87,5% jäätmetest. See on hämmastav tulemus. Kuna üle 80% linna elanikest elab mitmepereelamutes ja asustustihedus on suurem kui 7000 […]

Ukse-eest-vedu Bratislava näitel

31.05.2023

Ukse-eest-vedu, mille puhul jäätmed võetakse kodu juurest peale, annab tõestatult paremaid tulemusi kui muud alternatiivid, nagu avatud või lukustatud avalikud prügikastid. Avalike prügikastide kasutamine on pigem vabatahtlik, kuid ukse-eest-veo puhul motiveeritakse leibkondi iga jäätmeliiki sortima ja nii süsteemis osalema. Ukse-eest-vedu kasutavatel omavalitsustel on kõrgeim liigiti kogumise määr, kuna need süsteemid keskenduvad isiklikule vastutusele. Ukse-eest-veo puhul […]

Alustage uue süsteemi juurutamist järk-järgult kogu omavalitsuses

29.05.2023

Uue kogumissüsteemi käivitamiseks soovitame rakendada seda kõigepealt katsepiirkondades, kuna see annab linnale hea võimaluse väiksemas ulatuses katsetada ja kontrollida optimaalse süsteemi leidmiseks tehtud valikuid. Need võivad hõlmata prügikastide suurust, kogumise sagedust, teatud kottide kasutamist jne. Tulemuste võrdlemiseks on võimalik katsetada eri süsteeme, kuigi tulemused võivad konstantse muutuja puudumise tõttu olla kehvemad või ebatäpsed. Kaasake uude […]

Kohandage süsteem tegelike oludega

17.05.2023

Rootsi linn Lund on hea näide sellest, kuidas omavalitsused saavad kohandada oma süsteeme linnaosa järgi. Lundi süsteem toimib hästi: eraldi kogutakse 63–75% toidujäätmetest ning jäätmete saastatuse määr on ainult 2–5%. Linn, mille elanike arv on 125 000, asustustihedus 290 inimest km2 kohta, millel on ülikool ning mille peamised majandusvaldkonnad on teenindus- ja tehnoloogiatööstus, on olenevalt linna- […]

Millega arvestab parim biojäätmete kogumise süsteem?

24.04.2023

Optimaalse biojäätmete kogumise süsteemi kavandamine. Omavalitsus või piirkond peab parima biojäätmete kogumise süsteemi väljaselgitamiseks võtma arvesse mitut olulist tegurit: piirkondlikke, sotsiaalseid, majanduslikke ja demograafilisi omadusi. Need on küsimused, millele peab biojäätmete kogumise süsteemi kavandades vastuse leidma. Piirkondlikud omadused Kui suur on elanikkond ja kui tihe on asustus? Kas inimesed elavad peamiselt maal, linnalähedases, pooleldi linnastunud […]

Süsteem, mis suudab tõhusalt hallata korraga toidu- ja aiajäätmeid?

17.04.2023

Kohaliku tasandi biojäätmete kogumise süsteemi kavandamisel tuleb kindlasti arvestada toidu- ja aiajäätmete erinevusega. Seetõttu on tarvis neid ka eri viisil koguda ja käidelda. Toidujäätmed on suure tiheduse (umbes 0,6) ja niiskusesisaldusega (70% või rohkem), mistõttu peab neid koguma tihti. Aiajäätmete tihedus on aga väike (umbes 0,2), neid on vaja kokku pressida ja need tekivad hooajaliselt. […]

Biojäätmete eraldi kogumise eelised

14.04.2023

Hästi toimival biojäätmete kogumise süsteemil on palju ulatuslikke eeliseid. Olgu nimetatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine, mulla tervise parandamine, üldise jäätmekäitlussüsteemi toimimise parandamine ja kogukondlik kompostimine, mis mõistagi ühendab kogukonda. Metaani kuni 62% vähem – parem keskkonnale Uuringute järgi võib orgaaniliste jäätmete eraldi kogumine ja tõhus töötlemine isegi mõõduka eesmärgi korral vähendada prügilast eralduva metaani heitkogust 62 […]

Biojäätmed = orgaanilised jäätmed = toidujäätmed + aiajäätmed

10.04.2023

Kui biolagunevatest jäätmetest juttu tuleb – ja meil tuleb, sest vähem kui üheksa kuu pärast kehtib meil  biolagunevate jäätmete eraldi kogumise nõue –, räägitakse mitmest liigist jäätmetest justkui korraga. On toidujäätmed, siis aiajäätmed, siis bio(lagunevad) jäätmed, vahel veel köögi- ja toiduainetööstuse jäätmed. Keeruline? Teeme lihtsamaks! Miks räägime peamiselt toidujäätmetest, aiajäätmed on ju ka orgaanika? Tegelikult […]

Miks on vaja biolagunevaid jäätmeid eraldi koguda?

6.04.2023

Praegune olukord. 16 protsenti on biojäätmete nõuetekohase kogumise ja töötlemise osakaal praegu Euroopa Liidus. 100 protsenti tähendaks, et kõik biolagunevad jäätmed on eraldi kogutud ja töödeldud, niipalju kui see on võimalik. VALDAV OSA tahkeid olmejäätmeid läks 2021. aastal endiselt põletamisele või prügilasse. Miks see on kõnekas? Sest kogu see mass orgaanikat eritab tohutus koguses metaani, […]